Oferta


pozyskiwanie dofinansowania

icon-about-6

pozyskiwanie dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektów szkoleniowych, inwestycyjnych, innowacyjnych, badawczych itp.

 


audyty

icon-about-5

prowadzenie audytów i kontroli merytorycznych i finansowych projektów finansowanych z UE

 


zarządzanie realizacją projektów

icon-about-2

zarządzanie realizacją projektów (w tym wg metodologii PMBok, PRINCE2, Agile), kompleksowe rozliczane dotacji, w tym przygotowanie całości dokumentacji projektu, wsparcie w kontaktach w instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, w tym w sprawach spornych


monitoring i ewaluacja

icon-about-3

monitoring i ewaluacja przebiegu realizacji projektu zgodnie z założeniami, badanie stopnia osiągnięcia wskaźników i produktów, analiza stopnia i sposobu osiągnięcia celu projektu, badanie potrzeb kompetencyjnych


doradztwo w zakresie HR

about-icon-2

doradztwo w zakresie HR, finansów, kontrolingu, audytu wewnętrznego, przedsiębiorczości, rynku pracy, zewnętrznych źródeł finansowania, zagadnień dotyczących pomocy publicznej, ochrony danych osobowych


szkolenia

icon-about-2

szkolenia w zakresie funduszy UE, audytu i kontroli projektów, audytu wewnętrznego


Lista naszych realizacji

Zapraszamy do zapoznania się z listą naszych realizacji

Plik PDF do pobrania

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
zobacz →