Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku – 3 edycje projektów aktywizacji osób bezrobotnych w ramach kompleksowych programów podnoszących kwalifikacje w usługach opiekuńczych.

Projekty skierowane do łącznie 170 osób z woj. pomorskiego pozostających bez zatrudnienia. Każdy z uczestników otrzymał kompleksowe wsparcie indywidualnie do niego dostosowane, ukierunkowujące na zdobycie zatrudnienia.  Wsparcie odbywało się m.in. w formie szkoleń zawodowych z zakresu opieki nad osobami starszymi lub dziećmi, a także szkoleń miękkich, staży zawodowych oraz konsultacji z coachem i psychologiem.

Firma Dedal kompleksowo odpowiadała za przygotowanie każdej z edycji projektu oraz jego rozliczanie i monitoring, a także doradztwo przy jego realizacji.

Projekty kontrolowane były czterokrotnie. Wszystkie kontrole potwierdziły prawidłową ich realizację.