PL2012

PL2012 – projekt „Akademia Euro”, wartość ponad 2,9 mln zł

Jeden z czterech wojewódzkich projektów, realizowanych w kraju w związku z organizacją przez Polskę Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012r.

W szkoleniach wzięło udział 500 osób zatrudnionych w branżach związanych z obsługą ruchu turystycznego podczas trwania meczów w Gdańsku. Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu m.in. obsługi klienta, różnic międzykulturowych, a także nabyło lub podwyższyło umiejętności językowe.

Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie „Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim – ciekawe pomysły, dobre praktyki – edycja 2012”.

Byliśmy odpowiedzialni za koordynacje realizacją całego projektu i osiągnięcie założonych celów.