Swissmed Centrum Zdrowia S.A

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. – Projekt pn. „Profesjonalne Szkolenia Zawodowe Podnoszące Kwalifikacje Lekarzy i Pielęgniarek”, wartość ponad 2,4 mln zł

Projekt został skierowany do 1000 pracowników publicznych i prywatnych ośrodków medycznych z województwa pomorskiego.

Uczestnicy – lekarze, pielęgniarki, psychologowie i diagności laboratoryjni podczas profesjonalnych szkoleń zdobyli najnowszą, rzetelną i praktyczną wiedzę medyczną.

Największy projekt w woj. pomorskim pod względem ilości przeszkolonych pracowników służby zdrowia.

Projekt zdobył główną nagrodę w konkursie „Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim – ciekawe pomysły, dobre praktyki – edycja 2011”.

Firma Dedal kompleksowo obsługiwała klienta – od opracowania koncepcji projektu, znalezienia źródła finansowania, poprzez przygotowanie dokumentacji i pozyskanie dofinansowania, aż do rozliczenia projektu i wsparcia w jego zarządzaniu.